Membership Application

Derneğimize üye olarak başvurmak isteyen;

1-Gerçek Kişiler

AUSDER'in ilgi alanına giren konularla ilgili herhangi bir ticari faaliyeti bulunmayan, konu ile ilgili bir kurum, kuruluş, ticari firma, üniversite, STK, belediye vb. bir yerde çalışan veya konuya ilgi duyan herhangi bir kişi derneğimize gerçek kişi olarak üye olmak için başvurabilir. Bunun için aşağıda verilen bağlantıdaki "Gerçek Kişiler Üye Başvuru Formu"nun eksiksiz doldurulması ve bu formun ekinde istenenler ile birlikte derneğimize ulaştırmalasının akabinde, gerçek kişi Aday Üye" statüsü kazanmış ve üyelik süreci başlamış olur. Yönetim Kurulu, üyeleri veya kuracağı bir komite aracılığı ile aday üye hakkında inceleme yaptırır. Üye Başvuru Değerlendirme Komitesi aday üye hakkında yapacağı araştırma sonucunda hazırlayacağı raporu ilk Yönetim Kurulunda üyelere sunar. Bu aşamada Yönetim Kurulu aday üyeden kendisini tanıtacağı bir sunum yapmasını isteyebilir.

Yönetim Kurulu kararı aday üyeye e posta yolu ile bildirilir. Karar olumlu ise aday üye "Asıl Üye" statüsünü kazanmış ve Genel Kurula katılma, yapılacak seçimlerde oy kullanma ve dernek organlarına seçilme haklarına sahip olur. Asıl üyelik hakkını kazanan kişiler 30 gün içerisinde o yıl için belirlenmiş olan Dernek Giriş Ücretini dernek banka hesabına yatırmak zorundadırlar. Aksi taktirde Yönetim Kurulu kararı ile üyelik haklarını kaybederler

Üyeliğe kabul edilmeyen aday üye, sonuca ilk Genel Kurulda itiraz edebilir. Genel Kurul kararı kesin olup sonuca Ankara Mahkemelerinde dava açılarak itiraz edilebilir. Yargı süreci bitmeden üyelik kesinlik kazanmaz.

Gerçek Kişiler Üye Başvuru Formu

Gerçek Üye Bilgi Formu

AUSDER İş Ahlakı İlkeleri

2-Kamu Kurum ve Kuruluşları

Üye olmak isteyen kamu kurum ve kuruluşları resmi yazı ile başvururlar. Resmi yazıda kurumu temsil edecek kişinin adı, soyadı, TC kimlik numarası ve resmi ikamet adresi bulunmalıdır. Ayrıca temsilcinin nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğraf da eklenmelidir.

Genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarını temsilen görevlendirilen kişiler (en fazla bir kişi) gerçek kişi olarak üye kabul edilecek ve bu kişiler kurumlarını temsil ettikleri sürece her hangi bir giriş ücreti ve yıllık üye aidatı ödemeyeceklerdir. Temsilcinin değiştirilmesi halinde yeni temsilcinin üyelik kabulü yapılacak, eski temsilci ise durumun kendisine bildirilmesinden itibaren 60 gün içinde giriş ücretini yatırarak üyeliğe devam edebilecektir. Üyeliğe devam etmesi halinde gerçek kişi olarak tüm mali yükümlülüklerini yerine getirecektir. 60 gün içinde giriş ücretini yatırmayanlar istifa etmiş sayılacaklardır.

3-Tüzel Kişiler

Derneğe üye olmak isteyen tüzel kişiler bu iradelerini yetkili organlarında alacakları karar ile ortaya koymaları gerekmektedir. Bu kararın alınmasından sonra aşağıda verilen bağlantıdaki "Tüzel Kişil Üye Başvuru Formu"nun eksiksiz doldurulması ve bu formun ekinde istenenler ile birlikte derneğimize ulaştırmasının akabinde, tüzel kişi Aday Üye" statüsü kazanmış ve üyelik süreci başlamış olur. Yönetim Kurulu, üyeleri veya kuracağı bir komite aracılığı ile aday üye hakkında inceleme yaptırır. Üye Başvuru Değerlendirme Komitesi aday üye hakkında yapacağı araştırma sonucunda hazırlayacağı raporu ilk Yönetim Kurulunda üyelere sunar. Bu aşamada Yönetim Kurulu aday üyeden kendisini tanıtacağı bir sunum yapmasını isteyebilir.

Yönetim Kurulu kararı aday üyeye e posta yolu ile bildirilir. Karar olumlu ise aday üye "Asıl Üye" statüsünü kazanmış ve Genel Kurula katılma, yapılacak seçimlerde oy kullanma ve dernek organlarına seçilme haklarına sahip olur. Asıl üyelik hakkını kazananlar 30 gün içerisinde o yıl için belirlenmiş olan Dernek Giriş Ücretini dernek banka hesabına yatırmak zorundadırlar. Aksi taktirde Yönetim Kurulu kararı ile üyelik haklarını kaybederler

Üyeliğe kabul edilmeyen aday üye, sonuca ilk Genel Kurulda itiraz edebilir. Genel Kurul kararı kesin olup sonuca Ankara Mahkemelerinde dava açılarak itiraz edilebilir. Yargı süreci bitmeden üyelik kesinlik kazanmaz.

 

Tüzel Kişi Başvuru Dilekçesi

 

Tüzel Kişi Üye Bilgi Formu

 

AUSDER İş Ahlakı İlkeleri

 

Üyelik Başvuru Formu İçin Aşağıdaki Butona Tıklayınız...

Başvuru Formunu İndirin