MİSYON

Akıllı Ulaşım Sistemleri ile ilgili ülke politikasının oluşumuna ve ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmesine tüm paydaşların görüşlerinin yansıtılmasını sağlayarak katkı verilmesi AUS Türkiye’nin öncelikli misyonudur.

VİZYON

Gelişen yeni teknolojilerle uyum içinde yürüyen yeni çağda kullanılan tüm ulaşım hizmetlerinin, bilgi ve iletişim teknolojileri ile yönlendirildiği, yönetildiği ve kendi içinde olduğu kadar dünyayla da entegre olmuş bir  AUS Türkiye’nin gelecek vizyonunun çatısını belirler.