Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından organize edilen ve Akıllı Otomobil Demosu’nun da yer aldığı 5G’ye Giden Yolda Otomotiv Sektörü Çalıştayı, 11 Mayıs 2017 tarihinde BTK Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. Çalıştay BTK başkanı Sayın Dr. Ömer Faruk SAYAN’ın konuşması ile açılmış arkasından derneğimiz adına Genel Sekreter Erol AYDIN bir konuşma yaparak konu hakkında derneğimizin görüşlerini (üyelerimiz tarafından iletilen görüşler ışığında) katılımcılara iletmiştir.

Daha sonra moderatörlüğünü ODTÜ öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ertan ONUR’un yaptığı ve üyelerimizden İSBAK A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Fatih GÜNDOĞAN, m-TOD Genel Sekreteri Erhun BAŞ ve OSD’den İlker ŞAHİN’inde konuşmacı olarak yer aldığı 5G’ye giden yolda Akıllı Ulaşım Sistemleri başlıklı panel gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayın 2. bölümünde moderatörlüğünü dernek üyelerimizden OSD Genel Sekreteri Osman SEVER’in yaptığı ve konuşmacıları arasında dernek üyelerimizden BSTB Sanayi Genel Müdürlüğünden Hünkar URFALIOĞLU, OSD’den Canan Ergun TAVUKÇU ve BTK’dan Beytullah KUŞÇU’nun da yer aldığı Otomatik Acil Durum Çağrısı (e-call) konulu panel yapılmıştır.