Şehirlerimizin Akıllı Ulaşım konusundaki seviyelerinin belirlenmesi, belediyeler ile ilgili kurumlardaki karar vericiler için kılavuzluk yapması ve AUS uygulamalarının geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağı düşünülen “Şehirlerin Akıllı Ulaşım Endeksi” çalışmalarının Okan Üniversitesi, ODTÜ ve İSBAK tarafından oluşturulan bir çalışma grubu tarafından başlatılmış olup, konu ile ilgili  ilk çalışma toplantısı 25 Nisan 2017 Salı günü saat 10.00-12.00 arasında Karayolları Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılacaktır. Katılım sağlayacak üyelerimizin dernek sekretaryasına bildirmeleri rica olunur.