GELECEK GELDİ BİLE

“Akıllı ve Düşük Karbonlu Araçlar Kümelenmesi Çalıştayı”

Otomotiv sektörünün önemli bir buluşma platformu olan AUTOMECHANICA 2017 yılında da önemli etkinliklerle sektörde heyecan yarattı. Bu etkinliğin 6 Nisan tarihindeki programında yer alan “Trends in Europe” oturumuna AUSDER Başkanı Erol YANAR’da panelist olarak katıldı.  Oturumun başkanlığını Okan Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Orhan ALANKUŞ’un yaptığı panele, Torino Üniversitesinden Prof. Dr. Silvia BODOARDO ile TUBİTAK’dan Serhat MELİK panelist olarak katıldı.

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ DEVREDE

Az zamanda çok iş

Akıllı Ulaşım Sistemleri kavramının 1970’lerden itibaren Türkiye’nin gündemini teşkil ettiğini belirten Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği Başkanı Erol YANAR, bütünlüklü bir girişim için 2012’de Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın düzenlediği Akıllı Ulaşım Sistemleri Çalıştayı’nın bu alanda bir mihenk taşı olduğunu,  o tarihten itibaren dikkate değer yol alındığını kaydetti.

Özellikle otomotiv sektöründe kaydedilen ilerlemelerin otonom araçların habercisi olduğunun altını çizen YANAR, “Otomotiv vizyonu bunu kaçınılmaz kılıyor. Birbirine bağlı olarak, son kertede sürücüsüz halde yollarda salınacak bu araçlar. Şu an bütün dünya bunun peşinden koşuyor. Deneme yanılma yöntemi ve bilimsel bilgi ışığında ilerliyor çalışmalar. Birleşik Amerika’da, Avrupa’da Uzak Doğu’da buna yönelik faaliyetler devam ediyor. Nihayetinde varacağımız nokta otonom araç olacak. Araç sayısı ve dolayısıyla trafik azalacak. Bütün dünyaya egemen olan dijital dönüşüm yenilikçi bakışla otomotiv sektörünü de yeniden şekillendiriyor. Otonom sürüş, bağlılık, hareketlilik gibi kavramlar üzerinden otomotiv sektörü kendisini yeniden tanımlıyor. İnsanların hareketliliği, yani mobilite arttıkça beklentiler yükseliyor. Yeni malzeme teknolojileri ile daha düşük emisyon salan ve sürücüsüz yani otonom ve ileri teknoloji araçlar trafiğe hakim olacak” diye konuştu.

Strateji belgesi niyetin göstergesi

Kaydedilen hızlı gelişmeye rağmen Türkiye’nin henüz yolun başında olduğunu belirten YANAR, Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi’nin hazırlanmış olmasının sektörü umutlandırdığını söyledi.

Bu belgede Türkiye’nin gelecek vizyonuna ışık tutacak stratejik amaçlar belirlendiğini ifade eden YANAR, küresel düzeyde rekabetçi bir AUS sektörünün oluşturulması için atılan en önemli adımlardan birinin de 15 Mart 2016’da kurulan Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği olduğunu aktardı. Bu derneğin temel işlevinin meseleyi sistematize etmek olduğunu vurgulayan YANAR; bir çatı işlevi gören bu platformun ilk iş olarak, belediyeler ile ilgili kurumlardaki karar vericiler için kılavuzluk yapmada ve Akıllı Ulaşım Sistemleri uygulamalarının geliştirilmesinde önemli bir rol oynayacağı düşünülen “Şehirlerin Akıllı Ulaşım Endeksi” çalışmasını başlattığını duyurdu.