ITS KORE
www.itskorea.kr
İşbirliği
ITS Kore ile derneğimiz arasında bilgi paylaşımı, ülkeleri ziyaret eden kamu ve özel sektör ITS temsilcilerine yardımcı olunması, uluslararası katılımlı toplantılarda iş birliği yapılması ve araştırma geliştirme çalışmalarında karşılıklı olarak bilgi paylaşımı ve yardımcı olunması konularında 28 Mayıs 2017 tarihinde İyi Niyet Anlaşması imzalanmıştır.