Geleceğin şehirleri teknoloji odaklı modern çözümlerle kuruluyor. Bu çözümlerin başında da Akıllı Ulaşım Sistemleri geliyor. Her geçen gün daha da yoğun bir şekilde gelişen ve hayatımızın merkezinde yer alan bilgi teknolojilerinin sosyal, kültürel ve ekonomik sahalarda etkin olduğu açıktır. Bilgi teknolojilerinin günlük hayatımızın en önemli unsurlarından biri olan ulaşım sistemlerinde kullanılması da hayatiyet arz etmektedir. Ulaşımda hız ve güvenlik, kolaylık ve konfor vazgeçilmez unsurlar arasındadır. Bir noktadan diğerine insan ve mal nakli çok daha akıllı hale gelmektedir. Araç takip, plaka tanıma, akıllı kavşak yönetim sistemleri şimdiden yaygın olarak kullanım alanı bulmaktadır. Bu örneklerden de kolaylıkla anlaşılabileceği gibi Akıllı Ulaşım Sistemleri teknoloji tabanlı bir çok bileşenden meydana gelmektedir. Taşıtlar, malzeme, kontrol sistemleri algılayıcılar, kameralar, yazılımlar, bilgi gösterim sistemleri bu bileşenlerden bazılarını oluşturmaktadır.

Akıllı Ulaşım Sistemlerinin amacı yol güvenliğini, yol kapasitesini, hareket kabiliyetini, seyahat konforu ve hızını artırırken, ulaşımın insan, çevre ve enerji kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, böylece birey ve kurumların günümüzdeki ve gelecekteki verimliliğini artırmaktır. Bu amaç doğrultusunda bu alanda çalışan gerçek kişi ve kurumlarla birlikte teknolojik altyapıyı oluşturan fiziksel ve yazılımsal donanımlardan oluşan sistem aktörlerinin de birbirleri ile uyumlu bir şekilde çalışmaları sistemin devamlılığı açısından ön şart olarak kabul edilmektedir.

AUS TÜRKİYE Akıllı Ulaşım Sistemleri konusunda çalışan resmi kurum ve kuruluşları, ticari firmaları, STK’ları, üniversiteleri, yazılım firmalarını, belediyeleri velhasıl Akıllı Ulaşım Sistemleri alanı ile ilgili tüm aktörleri tek çatı altında toplayarak, bu aktörlerin daha başlangıçta bir bütünlük ve birbirleri ile uyum içinde çalışan, birbirleri ile aynı dili konuşan, belirlenecek standartlar doğrultusunda ürün ve hizmet üreten ve böylece ülkemizin iş gücü ve mali kaynaklarından en yüksek verimin alınmasını sağlayacak bir sektörün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş kuşatıcı ve tamamlayıcı bir dernektir.