MİSYON

Akıllı Ulaşım Sistemleri ile ilgili ülke politikasının oluşumuna ve ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmesine tüm Türk paydaşların görüşlerinin yansıtılmasını sağlayarak katkı verilmesi AUS Türkiye’nin öncelikli misyonudur.

VİZYON

Gelişen yeni teknolojilerle uyum içinde çalışan, bilgi ve iletişim teknolojileri ile yönlendirilen ve yönetilen aynı zamanda kendi içinde olduğu kadar dünyayla da entegre olmuş Akıllı Ulaşım Sistemleri AUS Türkiye’nin gelecek vizyonunun çatısını belirler.