MİSYON

Akıllı Ulaşım Sistemleri ile ilgili konuları ilgili tarafların da katılımıyla görüşmek, bu konularda ülke politikasının oluşumuna katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak ve taraflara önerilerde bulunarak Akıllı Ulaşım Sistemleri’nin ulusal ve uluslararası düzeyde gelişimine katkıda bulunmak AUSDER’in öncelikli misyonudur. Bu amaçla, yasalara uygun olarak yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek kuruluşları, vakıflar, dernekler, birlikler, akademik kuruluşlar ve benzerleri ile iş birliği yapmak, dernek faaliyet alanı ile ilgili olarak bu kuruluşlara temsilci göndererek ülkemiz değerlerine katkıda bulunmak da bu misyonun asli unsurları arasındadır.

VİZYON

Gelişen yeni teknolojilerle uyum içinde yürüyen yeni çağda kullanılan tüm ulaşım hizmetlerinin, bilgi ve iletişim teknolojileri ile yönlendirildiği, yönetildiği ve kendi içinde olduğu kadar dünyayla da entegre olmuş bir Türkiye AUSDER’in gelecek vizyonunun çatısını belirler.

2. AUS TÜRKİYE ULAŞIMDA AKLIN YOLU ÖDÜLLERİ

Derneğimiz tarafından düzenlenen Ulaşımda Aklın Yolu Ödüllerinin ikincisi, 06-07 Mart 2019 tarihinde düzenlenecek olan Uluslararası 1. AUS Zirvesinde sahiplerini bulacaktır. Başvurular başlamış olup detaylara “Haberler/Duyurular” sayfasından ulaşılabilir.