MİSYON

Akıllı Ulaşım Sistemleri ile ilgili konuları ilgili tarafların da katılımıyla görüşmek, bu konularda ülke politikasının oluşumuna katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak ve taraflara önerilerde bulunarak Akıllı Ulaşım Sistemlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde gelişimine katkıda bulunmak AUS TÜRKİYE’nin öncelikli misyonudur. Bu amaçla, yasalara uygun olarak yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve sanayi odaları, borsalar, meslek kuruluşları, vakıflar, dernekler, birlikler, akademik kuruluşlar ve benzerleri ile iş birliği yapmak, dernek faaliyet alanı ile ilgili olarak bu kuruluşlara temsilci göndererek ülkemiz değerlerine katkıda bulunmak da bu misyonun asli unsurları arasındadır.

VİZYON

Gelişen yeni teknolojilerle uyum içinde yürüyen yeni çağda kullanılan tüm ulaşım hizmetlerinin, bilgi ve iletişim teknolojileri ile yönlendirildiği, yönetildiği ve kendi içinde olduğu kadar dünyayla da entegre olmuş bir  AUS TÜRKİYE’in gelecek vizyonunun çatısını belirler.