Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma Merkezince gerçekleştirilen Yol Güvenliğinde Yeni Dönem Trafikte % 100 Yaşam Projesi kapsamında düzenlenen çalıştaya derneğimiz adına Genel Sekreter Erol AYDIN katılmıştır. Farklı sektörlerden yaklaşık 50 kişinin katıldığı çalıştay 19 Eylül 2017 günü gerçekleştirilmiştir.

Çalıştayın ilk bölümünde Karayolu güvenliği unsurları, Karayolu güvenliğine ilişkin kurumlar ve görevleri, Stratejinin uygulamasına yönelik kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon ve Paydaşlar arası koordinasyon mekanizmalarının anlatıldığı bir sunum yer almıştır.

Çalıştayın ikinci bölümünde ise aşağıdaki iki soruya cevap aranmıştır.

  1. Koordinasyona ilişkin yasal ve kurumsal düzenlemeleri inceledik, ancak bunlar mevcut işleyen koordinasyon mekanizmalarını yansıtmamaktadır… Bunlar nelerdir ve nasıl çalışırlar ?
  2. Karayolu güvenliği yönetimi ve koordinasyonuna ilişkin mevcut kurumsal oluşum yeterli mi yoksa geliştirilmeye ihtiyacı var mı?

Katılımcılar 6 gruba ayrılarak yukarıdaki soruları tartışmış ve her bir grup sözcüsü grubun düşüncelerini kısa sunumlar halinde tüm katılımcılara aktarmışlardır. Çıkan sonuçlara bakıldığında ise tüm grupların trafik ile ilgili kurum ve kuruluşların kendi düşünceleri doğrultusunda çalışmalarını yürüttükleri ancak paydaşlar  arasında ortak hareket etme bulunmadığından etkin sonuçlar alınamadığı yolundadır. Bu nedenle asli görevi Karayolu Trafik Güvenliği olan, yetki, sorumluluk ve yaptırım gücüne sahip, karar mekanizmalarında Trafik Güvenliği konusunda uzman kişilerin yer alacağı EPDK, RTÜK benzeri bir üst kurulun kurulması fikri ortak fikir olarak belirtilmiştir.

Bu çalıştaylar devam edecek olup derneğimizde katkı sağlayacaktır.