Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı Yayınlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı 4 Ağustos 2020 tarihli ve 2020/9 numaralı Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Güncellenen strateji belgesinde MaaS, Yapay Zeka, 5G gibi tüm yeni teknolojilere yer verilirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil KARAİSMAİLOĞLU ; Emniyetli, Çevreci, Teknolojik, Yenilikçi ve Yerli Kaynaklardan yararlanan bir akıllı ulaşım ağı kurulması için yapılan çalışmalarla bu belgenin ortaya çıkarıldığını duyurdu.

Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı’na https://www.uab.gov.tr/uploads/announcements/ulusal-akilli-ulasim-sistemleri-strateji-belgesi-v/ulusal-akilli-ulas-im-sistemleri-strateji-belgesi-ve-2020-2023-eylem-plani.pdf bağlantısından ulaşabilirsiniz.