Usul ve Esaslar

USUL ve ESASLAR

Dernek faaliyetleri Yasalar ve Dernek Tüzüğüne uygun olarak yürütülmektedir. Yasalar ve Dernek Tüzüğünde bulunmayan, dernek inisiyatifine bırakılan veya dernek çalışmalarında kurumsallaşmaya, sürdürülebilirliğe ve çalışmalarda istikrara katkı vermek amacı ile değişik zamanlarda Usul ve Esaslar hazırlanmıştır. Hazırlanan bu Usul ve Esasların AUS Türkiye Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilmesi esastır. Altı farklı konuda hazırlanan ve AUS Türkiye Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilmesi üzerine yürürlüğe giren Usul ve Esaslar aşağıda verilmiştir.

UE.01 – AUS Türkiye Üyelik ve Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar
Derneğe üye olma şartlarını ve prosedürlerini tanımlayan aynı zamanda üye ödentilerinin zaman ve şeklini belirleyen Usul ve Esaslardır. 2017 yılında 1. Olağan Genel Kurulda kabul edilmiş en son 31 Mart 2021 tarihinde yapılan 4. Olağan Genel Kurulda yapılan değişikliklerle uygulanmaya devam edilmektedir. Tamamını görmek için aşağıdaki butona tıklayınız.

UE.01- AUS Türkiye Üyelik ve Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar.pdf

Dokümanı indirmek indirmek için tıklayınız

UE.02 – AUS Türkiye Amblem/Logo Kullanım Usul ve Esasları
Bu usul ve esasların amacı, AUS Türkiye amblem/logosunun dernek üyeleri ve üçüncü şahıslar tarafından kullanımı için kural ve şartları tanımlamaktır. 2017 yılında 1. Olağan Genel Kurulda kabul edilmiş en son 31 Mart 2021 tarihinde yapılan 4. Olağan Genel Kurulda yapılan değişikliklerle uygulanmaya devam edilmektedir. Tamamını görmek için aşağıdaki butona tıklayınız.

UE.02- AUS Türkiye Amblem/Logo Kullanım Usul ve Esasları.pdf

UE.03 – AUS Türkiye Gelir-Gider ve Yıllık Bütçe Hazırlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Bu usul ve esasların amacı, AUS Türkiye gelir ve giderleri ile ilgili kural ve şartları tanımlamaktır. Gelirlerin nasıl tahsil edileceği, giderlerin nasıl yapılacağı, kasada ne kadar para bulundurulabileceği, denetlemenin nasıl yapılacağı gibi unsurlar bu Usul ve Esaslarda düzenlenmektedir. 2017 yılında 1. Olağan Genel Kurulda kabul edilmiş en son 31 Mart 2021 tarihinde yapılan 4. Olağan Genel Kurulda yapılan değişikliklerle uygulanmaya devam edilmektedir. Tamamını görmek için aşağıdaki butona tıklayınız.

UE.03- AUS Türkiye Gelir-Gider ve Yıllık Bütçe Hazırlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar.pdf

UE.04 – AUS Türkiye Çalışma Grupları Usul ve Esasları
Bu usul ve esasların amacı, oluşturulacak çalışma gruplarının kuruluş biçimlerini, çalışma yöntemlerini, görev ve yetkilerini belirlemektir. 2017 yılında 1. Olağan Genel Kurulda kabul edilmiş en son 31 Mart 2021 tarihinde yapılan 4. Olağan Genel Kurulda yapılan değişikliklerle uygulanmaya devam edilmektedir. Tamamını görmek için aşağıdaki butona tıklayınız.

UE.04- AUS Türkiye Çalışma Grupları Usul ve Esasları.pdf

UE.05 – AUS Türkiye Gönüllülük Programı Usul ve Esasları
Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği üyeleri ile var olan bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Ancak farklı nedenlerle derneğe üye olmak istemeyen gerçek kişilerin dernek çalışmalarına daha yakından katılmaları, dernek ile ilişkilerini daha formal bir ortamda sürdürmelerini sağlamak amacı ile “AUS Türkiye Gönüllülük Programı” uygulamaya konulmuştur. Bu Usul ve Esasların amacı Gönüllülük Programının çerçevesini oluşturmak ve işleyiş kurallarını tesis etmektir. 31 Mart 2021 tarihinde yapılan 4. Olağan Genel Kurulda görüşülerek kabul edilmiş ve bu tarih itibarı ile yürürlüğe girmiştir. Tamamını görmek için aşağıdaki butona tıklayınız.

UE.05- AUS Türkiye Gönüllük Programı Usul ve Esasları.pdf

UE.06 – Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği İktisadi İşletmesi Yönetim Usul ve Esasları
Bu Usul ve Esasların amacı; Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği İktisadi İşletmesi’nin kapsamı, yönetim ve denetim ilkeleri ile tüm mali işlemlerin kayıt altına alınması, hesap verilebilirlik ile hesap ve kayıt düzeninde saydamlığın ve tek düzenin sağlanması, faaliyetlerin gerçek maliyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tabloların zamanında ve doğru bir şekilde hazırlanması ve raporlaması esas ve usullerini düzenlemektir. 31 Mart 2021 tarihinde yapılan 4. Olağan Genel Kurulda görüşülerek kabul edilmiş ve bu tarih itibarı ile yürürlüğe girmiştir. Tamamını görmek için aşağıdaki butona tıklayınız.

UE.06- Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği İktisadi İşletmesi Yönetim Usul ve Esasları.pdf