BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

BTK_logo
Tam Adı
BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
Temsilcinin Adı Soyadı ve Görevi
Beytullah KUŞÇU
Yetkilendirme Daire Başkanı
Üyelik Tarihi
Kurucu Üye
Telefon / Fax
+90 312 294 7761
e posta
beytullah.kuscu@btk.gov.tr
Web adresi
www.btk.gov.tr
Adresi
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Eskişehir Yolu 10.Km No:276
Çankaya / ANKARA
Kurum Hakkında
Elektronik haberleşme sektöründe düzenleme ve denetleme görevlerinin icra edilmesi amacıyla 27 Ocak 2000 tarihinde 4502 sayılı kanunla kurulan Telekomünikasyon Kurumu, 10 Kasım 2008 tarihinde 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ile yeniden yapılandırılmış ve adı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olarak değiştirilmiştir.

BTK, elektronik haberleşme sektöründeki görevlerinin yanı sıra temel olarak, 15 Ocak 2004 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik İmza Kanunu ile verilen görevleri, 13 Ocak 2011 tarihinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda yapılan değişiklikler çerçevesinde Kayıtlı Elektronik Posta Hizmetlerine ilişkin görevleri ve 23 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe giren Posta Hizmetleri Kanunu ile kuruma tevdi edilen görevleri yerine getirmektedir.

Diğer taraftan, 17 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 671 sayılı KHK ile BTK'ya siber güvenliğin sağlanması ve siber güvenlik kapasitesinin artırılması konusunda kritik görevler verilmiştir. Akıllı ulaşım sistemlerinin siber tehditlere karşı daha güvenli hale getirilmesinden milli güvenliği tehdit eden siber saldırılara karşı gerekli tedbirlerin alınmasına kadar siber alanda BTK'nın önemli görevleri bulunmaktadır.

Akıllı ulaşım sistemlerinin ülkemizde geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında elektronik haberleşme alanında ihtiyaç duyulan birçok düzenleme BTK tarafından halihazırda yapılmış olmakla birlikte, bu amaca yönelik ihtiyaç duyulacak yeni düzenlemelerde de BTK yasal görevleri çerçevesinde gerekli desteği saplayacaktır.