UAB Haberleşme Genel Müdürlüğü

HGM_Logo
Tam Adı
UAB Haberleşme Genel Müdürlüğü
Temsilcinin Adı Soyadı ve Görevi
Esma DİLEK
Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı
Üyelik Tarihi
11 Ocak 2021
Telefon / Fax
+90 312 203 18 85
E mail
info.hgm@uab.gov.tr
Web adresi
www.hgm.uab.gov.tr/
Adresi
Haberleşme Genel Müdürlüğü Hakkı Turayliç Cad. No:5 06338 Emek - Çankaya / ANKARA
Firma Hakkında
Ülkemizde birçok kurum ve kuruluş Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) alanında çalışmalar yürütmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu çalışmalarda koordinasyonu sağlamak amacıyla; AUS kapsamında politika, strateji, hedef ve yürütme esaslarını belirlemekte ve uygulanmasını takip etmektedir.

AUS alanında ilk strateji belgesi ve 2014-2016 yıllarını kapsayan eylem planı, Bakanlığımızca hazırlanmış; ülkemizin AUS alanında gelişimine destek olacak faaliyetlerde yol haritası olan "Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı" hazırlanarak 5 Ağustos 2020 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu belgeyle, ülkemizin akıllı ulaşım sistemleri alanında atacağı temel adımlar, kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş olup kurulacak sistemlerin gelecekteki ihtiyaçları da karşılayabilecek şekilde tasarlanabilmesi için gerekli olan stratejik planlama ve uygulama süreci faaliyetleri yürütülmektedir.
Belgede yer alan eylemlerimiz arasında;

• Ulusal AUS mimarisinin geliştirilmesi ve AUS alanında ülkemizde kullanılacak standartların belirlenmesi

• Kooperatif AUS (C-ITS) test ve uygulama koridorunun kurulması

• Tek kart ödeme sistemi

• Araç içi bilgi ve haberleşme sistemlerinin yaygınlaştırılması

• Trafik kontrol merkezleri ve AUS yönetim merkezi kurulması
olup bu eylemler ile ulaşımda güvenliğin artırılması, ulaşım kaynaklı karbon salınımının asgariye indirilmesi, hareketliliğin artırılması, AUS alanında birlikte çalışabilirliğin ve entegrasyonun sağlanması hedeflenmektedir.