Kgm_logo
Tam Adı
Karayolları Genel Müdürlüğü
Temsilcinin Adı Soyadı ve Görevi
Abdulkadir URALOĞLU
Genel Müdür
Üyelik Tarihi
Kurucu Üye
Telefon / Fax
+90 312 415 8822
e posta
ozelkalem@kgm.gov.tr
Web adresi
www.kgm.gov.tr
Adresi
Karayolları Genel Müdürlüğü İnönü Bulvarı No:14 (06100) Yücetepe / ANKARA
Kurum Hakkında
1950 tarihinde kurulan Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) UDHB'na bağlı, tüzel kişiliğe haiz özel bütçeli bir kuruluş olup merkez, 18 adet Bölge Müdürlüğü, Atölye Müdürlüğü ve İkmal Müdürlüğünden oluşan bir teşkilattır.

KGM'nin belli başlı görevleri; yapımına karar verilen yolların etütlerini yapmak, koridorlarını belirlemek, projelerini hazırlamak, karayolu yapımı, bakımı, onarımı ve işletilmesi ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak Ar-Ge faaliyetleri yapmak, kar mücadelesi yapmak, yol boyu ağaçlandırma, peyzaj ve temizlik hizmetlerini yapmak, yatay ve düşey işaretler ile ışıklı ve ışıksız işaretleri belirlemek, uygulamak, ve denetlemek, yapılan ve yapılması öngörülen projelerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, geçişi ücretli olan otoyol köprü ve tünellerin bakım ve işletmesini sağlamaktır.

KGM; 2017 yılı başı itibarı ile 2.542 km'si otoyol, 25.197 km'si bölünmüş yol olmak üzere toplam 67.161 km uzunluğunda yol ağına sahiptir.

Karayolu ağında daha güvenli ve konforlu bir seyahat sağlamak amacıyla Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) yaygınlaştırılmaktadır. Karayolunda etkin bir haberleşme altyapısının oluşturulmasına, Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezlerinin ve karayolu güzergahında bulunacak sistemlerin kurulumuna dair çalışmalar devam etmektedir.

6-7-8 Ekim 2021

Atatürk Havalimanı C Terminali