ptt-logo
Tam Adı
PTT Genel Müdürlüğü
Temsilcinin Adı Soyadı ve Görevi
Hikmet DEMİRALP
Daire Başkan Yrd.
Üyelik Tarihi
Kurucu Üye
Telefon / Fax
+90 312 509 5590 / +90 312 309 5708
e posta
hikmet.demiralp@ptt.com.tr
Web adresi
www.ptt.gov.tr
Adresi
Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 Ulus / ANKARA
Kurum Hakkında
İlk posta teşkilatı Tanzimat Fermanı ile Osmanlı Devleti'nin posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacı ile Nezaret olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuştur. 11 yıl sonra telgraf hizmeti başlamış ve bu hizmeti disipline etmek üzere 1855 yılında ayrı bir Telgraf Müdürlüğü kurulmuştur. 1871 yılında ise Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğü birleştirilerek Posta ve Telgraf Nezaretine dönüştürülmüştür.

1876 yılında milletler arası posta nakli şebekesi kurulmuş, 1901 yılında ise koli ve havale işlemlerinin kabulüne başlanmıştır. 1913 yılında da Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü adını almıştır.

1954 yılında Kamu İktisadi Teşebbüsü olan PTT Genel Müdürlüğü, 1984 yılında Kamu İktisadi Devlet Teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak çıkarılan 233 sayılı KHK ile Kamu İktisadi Kuruluşu statüsüne geçirilmiştir.

29 Ocak 2000 tarihinde yürürlüğe giren 4502 sayılı kanunun 24. maddesi ile "T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü" olan kuruluşun adı "T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü" (PTT) olarak değiştirilmiştir.

23 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe giren 6475 saylı "Posta Hizmetleri Kanunu" ile kuruluşun görevleri yeniden düzenlenmiş ve "Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi" adı ile yeniden yapılandırılmıştır.

6-7-8 Ekim 2021

Atatürk Havalimanı C Terminali