Uluslararası Nakliyeciler Derneği

,

,

UND LOGO

,

Tam Adı
Uluslararası Nakliyeciler Derneği
Temsilcinin Adı Soyadı ve Görevi
Alper ÖZEL
İcra Kurulu Başkanı
Üyelik Tarihi
23 Ağustos 2021
Telefon / Fax
+90 212 359 2600 / + 90 212 359 2626
E mail
info@und.org.tr
Web adresi
www.und.org.tr
Adresi
Nispetiye Cad. Seher Yıldızı Sokak No:10 Etiler / İSTANBUL
Firma Hakkında
1974 yılında kurulan UND, Türkiye karayolu nakliye sektörünün her türlü sorununu ulusal ve uluslararası platformda çözmek amacıyla bir araya gelen sektör temsilcileri tarafından bir meslek örgütü kimliğiyle kurulmuştur.

UND’nin halen Türkiye’nin toplam ihracatının değer olarak % 50’ye yakınını taşıyan ve Türkiye ekonomisine yılda ortalama 10 milyar dolar döviz geliri sağlayan bu sektörde faaliyet gösteren özel sektör firmaları olarak, 1162 üyesi bulunmaktadır.

UND’nin temel hedefleri arasında, Türk Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Sektörünü her konuda bilgilendirmek - küresel gelişmelerden, önüne çıkabilecek risklerden ve imkanlardan haberdar etmek; sektörü ulusal ve uluslararası ölçekte ortaklıklara ve stratejik işbirliklerine teşvik etmek; onun çağdaş, etkin yönetilen, topluma ve çevreye saygılı müesseselere sahip olmasını sağlamak; Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Sektörünün topluma etkin ve sürdürülebilir hizmet verebilmesi için önündeki engellerin ortadan kalkmasına çalışmak; bu amaçla başta IRU olmak üzere ilgili uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak; başka ülkelerdeki sektör dernekleriyle uluslararası karayolu taşımalarının önündeki engelleri kaldırmak üzere birlikte çalışmak ve mümkün olan her konuda uluslararası, bölgesel ve dernekler arası güç birlikleri ve stratejik ortaklıklar kurmak yer almaktadır. UND, üyeleri ile birlikte, kalkınma modelini dış ticaret üzerine kurmuş olan ülkemizin 2023 yılında 227 Milyar Dolar Mal İhracatı ve 150 Milyar Dolar Hizmet İhracatı hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak düzeyde bir lojistik performansı ortaya koymak üzere, kamu-özel sektör işbirliklerine örnek teşkil edebilecek projeleri hayata geçirmektedir.

6-7-8 Ekim 2021

Atatürk Havalimanı C Terminali